REŞİT GÜRPINAR
ÖZGEÇMİŞ

(Aralık 2020)

 

 

Adı Soyadı: Reşit Gürpınar

Doğum Tarihi: 1955 Ankara

Eğitimi:

            Lise: Ankara Atatürk Lisesi 1973

            Üniversite: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1978-Haziran

İletişim:

            email:rgurpinar@baseak.com           

                Mobil: +90 530 505 35 35

 

 

YAYINLAR:

KİTAPLAR

Rekabet Kurulunun 12 Banka Kartel Kararının Rekabet Hukuku, Ekonomi Hukuku, Tazminat Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Yetkin Yayınevi, 2017, Ankara

MAKALELER

  • “Rekabet Kurulu Kararlarında Toplantı ve Karar Yeter Sayısı”, Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2017, p. 733
  • “Türk Rekabet Hukukunda Tekerrüre İlişkin Bazı Meseleler”, Rekabet Forum Dergisi, Şubat 2016, p. 187
  • “İdari Yargılama Usulünde Dava Açma Süreleri ve Sürelerle İlgili Bazı Sorunlar“, Ankara Barosu Dergisi, 1984
  • “Bütçe Kanunu ile Kanunlarda değişiklik Yapılabilir mi? Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Harcırah Kanunu ve Jaloncular“, Danıştay Dergisi, 1984
  • “Kamu Görevlileri ile ilgili Davalarda Yetki“, Danıştay Dergisi, 1983
  • “Emekli Sandığı Kanunu ve Fiili Hizmet Zammı“, Danıştay Dergisi, 1982
  • “Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna  göre Soruşturma Usulü“, Danıştay Dergisi, 1981
  • “Türkiye’de Bilgi İşlem ve İlk Örneklerinden Birisi ; TCDD- EBİM“, Demiryolu Dergisi, 1976

 

MESLEKİ DENEYİM

1974-1979 “Bilgisayar Sistem Operatörü” TCDD Gen. Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi;

1979  Danıştay yardımcısı

1979 Tetkik Hakimi . Danıştay 10.Daire ve İdari İşler

1980 yılında yapılan sınav sonucu Asaleten ‘’Tetkik hakimi’

1982 Sivas İdare Mahkemesi üyesi

1983 Sivas İdare Mahkemesi Başkanı

1988  Aksaray Barosu serbest avukat

1988-1990 Aksaray Belediyesi Hukuk müşaviri

1989-1992  Aksaray Barosunun ilk Başkan Vekili

1995-1997 Aksarayspor Kulübünde Basın Sözcüsü

2003 İstanbul Barosu Serbest Avukat

2005 Türk Patent Enstitüsü   “Marka vekili” oldu.(Sınav sonucu)

2005  Türk Patent Enstitüsü  “Patent Vekili” oldu.(Sınav Sonucu)

2009  Rekabet Kurulu Üyesi (Danıştay Temsilcisi)

2015 Rekabet Kurulu Başkanı (Vekil)

2016-(Günümüze) Of Counsel; BASEAK Avukatlık Ortaklığı

 

Sertifikalar

1974  “Dos/Vs Operatör”, IBM Türk Limited Şirketi;

2007 ; “Zorunlu Müdafilik ve Adli Kolluğun Yetkileri”,Bahçeşehir Üniversitesi

2007 “Transnational Criminal Law and Mediation Skills”, Bahçeşehir Üniversitesi

2007  “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitimi” Avrupa Konseyi

2008  “Mukayeseli Ceza Usul Hukuku”, “Polis ve Hukuku”, Bahçeşehir Üniversitesi

2009 ; “İltica ve Mülteci Hukuku” Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

2008  Uzlaştırmacılık semineri “Uzlaştırmacı Avukat”

2017  Altınbaş Üniversitesi ‘’ 6754 S.Kanuna göre ‘’ Bilirkişilik Temel Eğitimi  ‘’

MESLEKİ DENEYİM

1955 yılında Ankara’da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul, Adana ve Ankara illerinde yaptı. 1973 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu. 1974 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1978 yılı haziran dönemimde iyi derece ile bitirdi.

Yüksek öğrenimi sırasında 1974-1979 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinde; “Bilgisayar Sistem Operatörü” olarak görev yaptı. Danıştay Başkanlığınca açılan “Danıştay Yardımcılığı” sınavını kazanarak 1979 yılında Danıştay yardımcısı olarak göreve başladı. Danıştay 10.Daire ve İdari İşler Kurulunda Tetkik Hakimi olarak görev yaptı. 1980 yılında yapılan “Danıştay Yardımcılığı” yeterlik sınavında başarılı oldu. 1982 yılında Bölge İdare Mahkemelerinin kurulması üzerine Sivas İdare Mahkemesine üye olarak atandı. 1983 yılında aynı mahkemeye Başkan oldu. 1987 yılında Mahkeme Başkanlığı görevinden istifa ederek Aksaray ilinde serbest avukatlığa başladı.

1987-1990 yılları arasında serbest avukatlıkla birlikte Aksaray Belediyesi Hukuk müşavirliği görevini yürüttü. 1989-1992 yılları arasında Aksaray Barosunun ilk Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1995-1997 yılları arasında Aksarayspor Kulübünde Basın Sözcülüğü yaptı. 2003 yılında bürosunu İstanbul iline naklederek İstanbul ilinde serbest avukatlık yapmaya başladı. 2005 yılında Türk Patent Enstitüsünce açılan marka vekilliği sınavında başarılı olarak “Marka vekili” oldu. Yine aynı yıl, aynı Kurumca açılan Patent Vekilliği sınavında da başarılı olarak “Patent Vekili” oldu.

Fahri Trafik Müfettişi olup, 1999-2003 yılları arasında Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Aksaray İl Temsilciliği görevinde bulundu. Başta Danıştay Dergisi olmak üzere çeşitli Hukuk Dergilerinde İdare Hukuku alanında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

1974 yılına IBM Türk Limited Şirketinde; “Dos/Vs Operatör”, 2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde; “Zorunlu Müdafilik ve Adli Kolluğun Yetkileri”, “Transnational Criminal Law and Mediation Skills”, Avrupa Konseyince İstanbul’da düzenlenen; “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitimi” 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi IGUL Direktörlüğünde; “Mukayeseli Ceza Usul Hukuku”, “Polis ve Hukuku”, ve 2009 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde; “İltica ve Mülteci Hukuku” konularında katıldığı sertifika programlarından aldığı Sertifikaları bulunmaktadır.

2008 yılında İstanbul Barosunca düzenlenen Uzlaştırmacılık seminerine katılarak “Uzlaştırmacı Avukat” unvanına sahip oldu. İstanbul ilinde serbest avukatlık yapmakta iken Rekabet Kurulu üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca iki adaydan biri olarak    seçilen Reşit Gürpınar, 28.07.2009 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince Danıştay Temsilcisi olarak Rekabet Kurulu Üyeliğine atandı  7.4.2015 tarihi itibarıyla Rekabet Kurulu Başkan Vekilliği görevine başlamış ve 6 yıllık görev süresinin 28.07.2015 tarihinde dolması üzerine bu görevinden emekli olmuş ve halen Uluslararası Dentons avukatlık Firmasının Türkiye Şubesi niteliğinde olan  BASEAK Avukatlık Ortaklığında Of Counsel olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen GÜRPINAR evli ve 2 çocuk babasıdır.