Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar tahkime gitme iradesini gerek uyuşmazlık çıkmadan önce aralarında düzenleyebilecekleri bir tahkim sözleşmesi veya sözleşmeye ek tahkim klozu ile belirleyebilecekleri gibi uyuşmazlık çıktıktan sonra da aynı koşullarla belirleyebilirler. Tahkim kuralları genellikle bir veya üç hakemden oluşur. Tahkim klozuna ek olarak tahkim yeri (şehir veya ülke) tahkim dili, hakem sayısı ve uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk da yazılabilir.

Tahkime başvuracak taraflar, hazırladıkları sözleşmede, bir uyuşmazlık çıktığı takdirde bu uyuşmazlığın Atem bünyesindeki bir hakem tarafından çözülebileceğini kararlaştırabilirler. Atem Arabuluculuk Tahkim Eğitim A.Ş. ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) arasında 24.06.2020 tarihinde Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) işbirliği protokolü imzalanmıştır. Med-Arb projesinde ISTAC’ın çözüm ortağı Atem olmuştur.

ISTAC Tahkim Kuralları

ISTAC Med-Arb Kuralları

ICC Tahkim Kuralları

İTOTAM Tahkim Kuralları

UNCITRAL Tahkim Kuralları

CAS/TAS Tahkim Kuralları

Dubai Tahkim Kuralları