Mediation

Atem Arabuluculuk

“Hayattaki en zor işlerden biri, rahatsız edici olmadan tartışabilme sanatıdır." William Ury

Başvuru İşlemleri

En Hakiki Mürşit ilimdir

Hukuki uyuşmazlıklarınızı Atem Arabuluculuk üzerinden çözebilirsiniz. Bunun için başvurmanız yeterlidir.

Hukuki bir ihtilafınız varsa ihtilaflı olduğunuz kişiye Atem Arabuluculuk üzerinden başvurabilir ve bu sorunu online olarak çözebilirsiniz.

Taraflar arasındaki ihtilafların çözümü için değerlendirme önemlidir.

Atem, ihtilaf yaşadığınız kişi veya kurumun hukuki ihtilafını değerlendirir.
Atem’in arabuluculuk konusu ile ilgili avantajları ve risk değerlendirmelerini size bildirir

Atem, ihtilaf yaşadığınız kişi veya kurumun hukuki ihtilafını değerlendirir.
Atem’in arabuluculuk konusundaki avantajları ve risk değerlendirmelerini size bildirir

Atem, ihtilaflı olduğunuz kişi veya kurumu hukuki ihtilafınızı müzakere etmeye davet eder.

Atem tarafından davet edilen davalı uyuşmazlık çözüm portalına girer ve başvurunuzu cevaplar ve görüşmeler başlar. Arabulucunuz ve davalı tarafından imzalanan bir karar olan Arabuluculuk Sonuç Kaydı’nı size gönderir. Bu karar mahkemelerden alınan sonuçla aynı yasal korumaya sahiptir.

Başvuru sonrasında arabulucu tarafından taraflar bir araya getirilerek sorun çözülür. Böylelikle mahkeme, avukat, bilirkişi, itiraz gibi harcamalar biterken çözüm yıllar değil haftalar içinde gerçekleşiyor.

Hangi ihtilaflarda arabuluculuğa başvurabilirim?

Taraflar, kamu düzenini ilgilendirmeyen ve serbestçe elden çıkarabilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemine başvurabilirler. Konusu belli bir meblağ ödenmesi olan tazminat ve tazminat talepleriyle ilgili davalarda, 7155 sayılı Kanunun 5 / A maddesine göre dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. 7036 sayılı Kanunun 3. maddesine göre işçi veya işveren alacakları ve kanuna dayalı tazminat talebi ile açılan davalarda arabulucunun arabulucuya müracaat edilmiş olması, bireysel veya toplu olarak davanın bir şartıdır. iş sözleşmesi.

Arabuluculuk Yönteminin Faydaları Nelerdir?

Anlaşmazlıklar kısa sürede sonuçlanır.
Yargılamaktan daha ekonomik bir yöntemdir.
Esneklik özelliği ile alternatif çözüm ve anlaşmaların oluşturulmasına ve ilişkilerin çeşitlendirilmesine olanak sağlar.
Anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenerek belirsizliğin yorulması önlenir.
Çıkarların yeniden analiz edilmesini ve ortak değerlerin karşılanmasını sağlar.
Süreçte gizlilik prensibi yardımı ile risk analizine izin verir.

Arabuluculuk maliyetleri nelerdir?

Arabulucu ücretini emeğine, tecrübesine ve işin niteliğine göre, Adalet ve dürüstlük kurallarına uyarak, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarihinin altında olmamak üzere belirler. Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca yarı yarıya ödenir. Arabuluculuk sürecinde bilirkişilerden ve tarafların avukatlarından yardım almaları halinde belirlenen ücretler ilgililere ödenir. Süreçte toplantıya özgü özel harcamalar (seyahat masrafları vb.) Yapılırsa taraflar masrafları karşılar.

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında,
Sigorta Uyuşmazlıklarında,
Ticari Uyuşmazlıklarda,
Değerli Belgelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
Şirketler Hukukundan doğan ihtilaflarda

Fikri Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
Banka ve Finans Hukukundan doğan ihtilaflarda,
Sağlık Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
Enerji Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda,
Maden Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda

Aile Hukuku ile ilgili bazı uyuşmazlıklarda,
Spor Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda,
İnşaat Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
Tüketici Uyuşmazlıklarında

Atem’de arabuluculuk hizmetleri uzman kadrolar tarafından verilmektedir.