Çalışma Alanları

Medeni Hukuk – Sorumluluk Hukuku →
Sağlık Hukuku →
Arabuluculuk Hukuku →

Eğitimi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 de mezun oldu.
Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Doktorasını İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk alanında tamamladı.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli olduktan sonra farklı
üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Doğum Tarihi: 12.10.1961

Öğrenim Durumu: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 de mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Doktorasını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Özel Hukuk alanında tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli olduktan sonra farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık Hukuku ve Arabuluculuk Hukuku alanlarında, Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde ve Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projelerinde Danışmanlık yapmaktadır.   

KAYITLI OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI:

İstanbul Barosu/ Sicil No: 40029

Arabuluculuk Sicili/Sicil No: 1745

ALDIĞI EĞİTİMLER:

Arabuluculuk Temel Eğitimi- 2014

Arabuluculuk Mentorluk Eğitimi: 2016

Arabuluculuk Eğitici Eğitimi: 2017

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi: 2017

EĞİTİM VERDİĞİ KURUMLAR

Okan Üniversitesi SBE Özel Hukuk Yüksek Lisansı-Arabuluculuk Modül Koordinatörü

Okan Üniversitesi SEM Temel Arabuluculuk Eğitimi 2015— devam

İstanbul Üniversitesi SEM İş Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitim 2018- devam

Marmara Üniversitesi SEM Temel Arabuluculuk Eğitimi 2018— devam

İstanbul Ticaret Üniversitesi SEM, Temel Arabuluculuk Eğitimi 2019— devam

    

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı 2016-2018

Tıp Hukuku Derneği,

Tıp Hukuku ve Tıp Etiği Derneği

Özürlüler Vakfı 2011-2016

Yeditepe Arabulucular Derneği