Doğum Tarihi: 1963

Öğrenim Durumu: 1986  yılında  Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesinden mezun  oldu. Aynı  yıl Gazi Üniversitesinde  araştırma görevlisi olarak  göreve başladı. 1988 yılında   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler   Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek   lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında   serbest avukatlığa başladı. 1996 yılında Selçuk   Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Bilgisayar   Programları Üzerindeki Hakların Korunması” adlı teziyle      Özel Hukuk Doktoru unvanını aldı. Şekerbank TAŞ Adana Bölge   Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2002 yılında Elektronik Ticaret   Hukuku adlı çalışmasının uygun bulunmasının ardından Doçentlik sınavını   başararak Hukuk Doçenti ünvanını aldı.

KAYITLI OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI:

İstanbul Barosu/ Sicil No: 60479

Arabuluculuk Sicili/Sicil No: –

ALDIĞI EĞİTİMLER:

2002   yılında   Elektronik   Ticaret Hukuku   adlı çalışmasının   uygun bulunmasının ardından   Doçentlik sınavını başararak Hukuk   Doçenti ünvanını aldı. 2008 yılında   Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Üyeliğinde   bulundu.

EĞİTİM VERDİĞİ KURUMLAR

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Mef Üniversitesi

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

Devlet   Planlama   Teşkilatı’nda   9.Kalkınma Planı   Fikri Haklar Komisyonunda   çalıştı. 2007 yılında Beykent   Üniversitesinde Ticaret Hukuku Profesörlüğüne   yükseltildi ve 2016 yılına kadar Beykent Üniversitesi   Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim   üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010   yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Listesine   hakem olarak atandı. 2016 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi   Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği,  Üniversite Senatosu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. DPT 11.Kalkınma Planı Madencilik   Komisyonu mevzuat alt komisyonu başkanlığı görevini yürütmüş ve aynı zamanda Maden Kanunu İkincil   Düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katılmıştır. Çukurova Üniversitesi, Çağ Üniversitesi,   Gazi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, ve Maden Hukuku   alanında lisans ve lisansüstü dersler verdi. Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku   dersini okutmuştur. Avukatlık görevi ile akademisyenliği bir arada yürüten Mustafa TOPALOĞLU’ nun Ticaret   Hukuku, Bilişim Hukuku, Banka Hukuku ve Maden Hukuku konularında yazılmış 14 adet kitabı ve 110 adet yayınlanmış   makalesi bulunmaktadır. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk konusunda, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Adana ve Manisa  Barolarında konferanslar vermiştir